همانطور که می دانید حامیان سلامت تشکلی مردمی و خیریه در حوزه سلامت است . اگر در حوزه سلامتی خود با چالشی روبرو هستید و یا نیاز به حمایت دارید با تکمیل فرم زیر مشاوران حامیان را در جریان قرار دهید.

با تکمیل فرم زیر و نوشتن شرح مختصری از احوال جسمی و روحی خود و همچنین بیان چالش و یا مشکلی که با آن مواجه هستید مشاوران و مددکاران حامیان با شما تماس گرفته و در حل مشکل پیش آمده در کنارتان خواهند بود.

فرم درخواست مشاوره